Find Posts By Topic

Cơ hội cấp vốn mới để hỗ trợ các cộng đồng an toàn ở Seattle

Photo by Serge van Neck on Unsplash

Những cuộc biểu tình phản đối hành vi ngang ngược của cảnh sát, đặc biệt là trong cộng đồng Người Da Đen, đã lan rộng trên khắp Hoa Kỳ và quốc tế, sau cái chết của George Floyd. Giống như nhiều thành phố khác, lời kêu gọi công bằng chủng tộc và những giải pháp do cộng đồng dẫn dắt để chấm dứt bạo lực, dưới sự dẫn dắt của những đơn vị tổ chức Da Màu cùng đồng minh là các liên minh đa chủng tộc và đa văn hóa, đã gây được tiếng vang và cùng quy tụ tại Seattle với những nỗ lực không ngơi nghỉ. Thông qua hình thức tổ chức này, quy chế tăng kinh phí để cải tổ an toàn cộng đồng đã được thông qua tại Seattle.

Seattle Human Services Department (Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Seattle, HSD) đang tiếp nhận hồ sơ dự thầu cho Request for Proposals (Hồ Sơ Mời Thầu, RFP) Xây Dựng Năng Lực Đáp Ứng An Toàn Cộng Đồng 2021 từ các nhóm do cộng đồng dẫn dắt với nỗ lực chấm dứt bạo lực và cải tổ về an toàn cho những cộng đồng Black, Indigenous, and People of Color (Người Da Đen, Người Bản Địa và Người Da Màu, BIPOC), với trọng tâm cụ thể là các cộng đồng Người Da Đen, Người Bản Địa, Người Gốc Latinh, Người Đảo Thái Bình Dương và Người Nhập Cư, Tị Nạn. Mục đích tài trợ lần này là xây dựng năng lực cho các nhóm đang cố gắng hướng tới những giải pháp được cộng đồng dẫn dắt nhằm chấm dứt bạo lực và tăng cường an toàn.

RFP Xây Dựng Năng Lực Đáp Ứng An Toàn Cộng Đồng sẽ đầu tư khoảng $10.400.000 dưới hình thức đầu tư một lần duy nhất, cho hợp đồng với thời hạn từ ngày 1 tháng Bảy năm 2021 đến 31 tháng Mười Hai năm 2022. Hạn chót nộp hồ sơ hoàn chỉnh là 12:00 CH (trưa) Thứ Sáu, ngày 9 tháng Tư năm 2021. RFP này dành cho những tổ chức đáp ứng được Các Yêu Cầu Tối Thiểu về Điều Kiện của HSD dành cho Tổ Chức theo tiêu chuẩn và mọi yêu cầu bổ sung khác trong Mục IV của Hướng Dẫn này. Nếu tổ chức của quý vị không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về điều kiện, quý vị được phép tìm một bên bảo trợ tài chính đáp ứng được các yêu cầu này. Quý vị có thể tìm thấy yêu cầu về bên bảo trợ tài chính trên trang tài trợ của chúng tôi trong phần Thông Tin về Quy Trình Tài Trợ. Các Limited Liability Company (Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, Công Ty TNHH) được phép nộp đơn theo RFP này. Tối đa 40 hồ sơ dự thầu có thể được cấp kinh phí.

Tất cả các tổ chức đang nỗ lực tạo điều kiện để đảm bảo an toàn, bao gồm chấm dứt bạo lực và giảm tỷ lệ tội phạm, đều được khuyến khích nộp đơn. Trong đó, các nhóm cộng đồng do Người Da Đen, Người Bản Địa, Người Gốc Latinh, Người Đảo Thái Bình Dương và Người Nhập Cư, Tị Nạn sẽ được ưu tiên, vì họ là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất từ sự phân biệt chủng tộc, các hệ thống áp bức cũng như thương tổn từ hành vi bạo lực và hệ thống hình pháp. Các dịch vụ phải diễn ra tại Seattle.

Tất cả các tổ chức đáp ứng những yêu cầu tối thiểu sẽ trải qua vòng phỏng vấn. Bộ câu hỏi phỏng vấn và tiêu chí sẽ được cung cấp muộn nhất là một tuần trước thời gian phỏng vấn theo lịch.

Mọi tài liệu và thông tin cập nhật về RFP được đăng tải trên trang mạng về Cơ Hội Tài Trợ của HSD. HSD sẽ không gửi thông báo thay đổi cho từng đối tượng, mà các tổ chức có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra trang mạng này xem có thay đổi không. HSD sẽ không chi trả cho bất cứ chi phí nào phát sinh từ phía tổ chức khi họ chuẩn bị hồ sơ, cung cấp thông tin mà
HSD yêu cầu hay tham gia vào quy trình tuyển chọn.

Một số loại tài liệu có bản dịch.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ: Natalie Thomson, Điều Phối Viên Quy Trình Tài Trợ, tại địa chỉ natalie.thomson@seattle.gov.