Find Posts By Topic

Mở Đơn Đăng Ký 2.17 Triệu Đô-La Hỗ Trợ Tiền Mặt Trực Tiếp Cho Người Lao Động Ngành Dịch Vụ Bị Ảnh Hưởng Bởi COVID-19

Seattle (Ngày 11 tháng 01 năm 2021) – Vào Thứ Hai, Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã đưa ra thông báo rằng 2.17 triệu đô-la hỗ trợ tiền mặt trực tiếp hiện sẵn sàng để cung cấp cho người lao động ngành dịch vụ sống và làm việc tại Seattle và bị mất việc hay mất thu nhập do COVID-19. Những người cần hỗ trợ có thể truy cập trang web này để tìm hiểu liệu họ có đủ tiêu chuẩn hay không và đăng ký nhận hỗ trợ. Nguồn quỹ này là một phần trong thông báo vào tháng 12 của Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố về việc cung cấp tới 5 triệu đô-la hỗ trợ tài chính mới cho các doanh nghiệp nhỏ và người lao động ngành dịch vụ bị ảnh hưởng bởi các hạn chế gần đây do COVID-19. Hơn 1 triệu người đã nhận trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang Washington kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chỉ riêng tại Seattle, hơn 600 nhà hàng và quán bar đã buộc phải đóng cửa vĩnh viễn vì đại dịch. “Trên khắp cả nước và tiểu bang Washington, rất nhiều người đã mất việc làm và sinh kế của họ bị gián đoạn nghiêm trọng - hơn 1 triệu người đã nhận trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang Washington kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chỉ riêng tại Seattle, các doanh nghiệp nhỏ được yêu thích nhất của chúng ta đã bị buộc phải đóng cửa vĩnh viễn, bao gồm hơn 600 nhà hàng và quán bar,” Thị Trưởng Durkan cho biết. “Các khoản cứu trợ khẩn cấp này nhằm đưa ra sợi dây cứu sinh cho những người lao động ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thời gian gần đây. Mặc dù các khoản cứu trợ này là khoản viện trợ cần thiết, nhưng cuối cùng, Quốc Hội cần phải thông qua gói cứu trợ người lao động do COVID-19 thực sự đáp ứng được quy mô của nhu cầu trong cộng đồng của chúng ta. Mỗi ngày trôi qua khi chính phủ chưa hành động, số doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa vĩnh viễn ngày một tăng, và ngày càng nhiều người lao động bị mất việc làm”.

Seattle (Ngày 11 tháng 01 năm 2021) – Vào Thứ Hai, Thị Trưởng Jenny A. Durkan đã đưa ra thông báo rằng 2.17 triệu đô-la hỗ trợ tiền mặt trực tiếp hiện sẵn sàng để cung cấp cho người lao động ngành dịch vụ sống và làm việc tại Seattle và bị mất việc hay mất thu nhập do COVID-19. Những người cần hỗ trợ có thể truy cập trang web này để tìm hiểu liệu họ có đủ tiêu chuẩn hay không và đăng ký nhận hỗ trợ. Nguồn quỹ này là một phần trong thông báo vào tháng 12 của Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố về việc cung cấp tới 5 triệu đô-la hỗ trợ tài chính mới cho các doanh nghiệp nhỏ và người lao động ngành dịch vụ bị ảnh hưởng bởi các hạn chế gần đây do COVID-19. Hơn 1 triệu người đã nhận trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang Washington kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chỉ riêng tại Seattle, hơn 600 nhà hàng và quán bar đã buộc phải đóng cửa vĩnh viễn vì đại dịch.

“Trên khắp cả nước và tiểu bang Washington, rất nhiều người đã mất việc làm và sinh kế của họ bị gián đoạn nghiêm trọng – hơn 1 triệu người đã nhận trợ cấp thất nghiệp ở tiểu bang Washington kể từ khi đại dịch bắt đầu. Chỉ riêng tại Seattle, các doanh nghiệp nhỏ được yêu thích nhất của chúng ta đã bị buộc phải đóng cửa vĩnh viễn, bao gồm hơn 600 nhà hàng và quán bar,” Thị Trưởng Durkan cho biết. “Các khoản cứu trợ khẩn cấp này nhằm đưa ra sợi dây cứu sinh cho những người lao động ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong thời gian gần đây. Mặc dù các khoản cứu trợ này là khoản viện trợ cần thiết, nhưng cuối cùng, Quốc Hội cần phải thông qua gói cứu trợ người lao động do COVID-19 thực sự đáp ứng được quy mô của nhu cầu trong cộng đồng của chúng ta. Mỗi ngày trôi qua khi chính phủ chưa hành động, số doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa vĩnh viễn ngày một tăng, và ngày càng nhiều người lao động bị mất việc làm”.

Human Services Department (HSD, Sở Dịch Vụ Nhân Sinh) của Thành Phố Seattle đã ký hợp đồng với Wellspring Family Services để quản lý và phân phối 2.17 triệu đô-la hỗ trợ tiền mặt trực tiếp dành cho người lao động ngành dịch vụ với sự hợp tác cùng Seattle Hospitality Emergency Fund (Quỹ Khẩn Cấp cho Ngành Dịch Vụ của Seattle). Thông qua quỹ này, người lao động ngành dịch vụ gặp khó khăn về kinh tế do mất việc làm hoặc mất thu nhập do COVID-19 có thể hội đủ điều kiện nhận tới 2,000 đô la cho mỗi gia đình. Một cá nhân có thể nhận được 1,000 đô-la, với thêm 200 đô la cho mỗi người phụ thuộc, lên đến 2,000 đô la cho mỗi gia đình. Những người nhận hội đủ điều kiện phải là người bị cho thôi việc hoặc đang đi làm nhưng bị giảm số giờ làm việc trong ngành dịch vụ và kiếm được ít hơn 60% area median income (AMI, thu nhập trung bình khu vực) để đủ tiêu chuẩn. Người nộp đơn phải sống tại Seattle và làm việc tại một doanh nghiệp ngành dịch vụ ở Seattle. Điều này có thể bao gồm các cửa hàng nhượng quyền thương mại hoặc chuỗi cửa hàng đặt tại Seattle, với trụ sở chính ở nơi khác. Người lao động làm việc theo yêu cầu không hội đủ điều kiện, nhưng tài xế giao hàng cho nhà hàng hoặc quán bar thì hội đủ điều kiện. Sau khi tính đủ điều kiện được thiết lập, sẽ có một quy trình lựa chọn có trọng số để ưu tiên những người nộp đơn có người phụ thuộc và có thu nhập thấp hơn 50% AMI. Để tìm hiểu thêm và nộp đơn đăng ký, vui lòng truy cập trang này và kết nối với Wellspring.

Photo of closed and boarded up Oddfellow Cafe on Capitol Hill
Photo by Nick Bolton on Unsplash

Wellspring đã giúp đỡ các thành viên cộng đồng trong khu vực Seattle gặp khủng hoảng kể từ năm 1892. Theo Giám Đốc Dịch Vụ Nhà Ở của Wellspring, Nawiishtunmi Nightgun, “Khi mọi người không có mạng lưới an toàn, Wellspring xuất hiện với tư cách là người bạn đồng hành và người hướng dẫn về nguồn lực trợ giúp. Khi đại dịch bùng phát, việc mở rộng các dịch vụ thiết yếu của chúng tôi cho những cá nhân và gia đình trong hoàn cảnh kinh tế tồi tệ này là hoàn toàn hợp lý”. Kể từ tháng 3, Wellspring đã hợp tác với các đối tác cộng đồng ở các quận King, Pierce và Snohomish để cung cấp gần 10 triệu đô-la hỗ trợ tài chính cho những cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19.

LƯU Ý: Thông tin trang web chỉ bằng tiếng Anh. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Luật tiêu chuẩn lao động của Seattle đưa ra các biện pháp bảo vệ người lao động hữu ích mà người lao động nên biết khi vượt qua thời điểm khó khăn này. Những biện pháp bảo vệ này bao gồm (trong số nhiều biện pháp khác) yêu cầu chủ lao động cũ của một cá nhân phải trả tất cả các khoản bồi thường còn nợ cho họ (như tiền lương cuối cùng) cũng như cho phép tích lũy và sử dụng thời gian nghỉ ốm và nghỉ an toàn được trả lương do bệnh tật khi một cá nhân trở lại làm việc. Để biết thêm thông tin về các quyền này và những quyền khác, vui lòng truy cập trang web của Office of Labor Standards (Văn Phòng Phụ Trách Các Tiêu Chuẩn Lao Động).

Cư dân và các doanh nghiệp có thể tìm danh sách các nguồn lực trợ giúp và chính sách cứu trợ COVID-19 hiện có trên trang web này.

###